Transport Publiczny


wydatki na transport i łączność w 2020 r.

25 108 447

+135,03%

do roku 2019


Wydatki poniesione na transport i łączność w 2020 r. znacząco wzrosły w stosunku do 2019 r. W głównej wynika to z faktu znaczącego zwiększenia aktywności inwestycyjnej Gminy w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.8

Liczba linii

autobusowych

210

Długość linii

autobusowych komunikacji gminnej (w km)

50 962

Liczba pasażerów komunikacji
publicznej


Wykaz linii autobusowych komunikacji publicznej w 2020 r.

Linie na terenie Gminy Mosina obsługiwane przez pojazdy MPK:

 • 527 Kamionki – Daszewice – Babki – Czapury – Wiórek – Czapury – Rydzowa – Starołęka

 • 651 Mosina Dworzec Kolejowy – Puszczykowo – Łęczyca – Luboń – Dębiec

Linie na terenie Gminy Mosina obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych:

 • 691 – Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice

 • 692 – Mosina – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe

 • 693 – Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki – Mosina

 • 694 – Dworzec – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska – Dworzec

 • 698 – Mosina – Rogalinek – Wiórek – Świątniki

 • 699 – Mosina – Puszczykowo – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik

długość linii autobusowych gminnej komunikacji publicznej w 2020 r.

  • linia 691 – ok. 17 km,

  • linia 692 – ok. 23 km,

  • linia 693 – ok. 22 km,

  • linia 694 – ok. 7 km,

  • linia 698 – ok. 33 km,

  • linia 699 – ok. 75 km,

  • linia 671 – ok. 33 km.

liczba pasażerów gminnej komunikacji publicznej w 2020 r.

 • Liczba pasażerów za okres od 01 stycznia do 27 marca 2020 r. określona na podstawie sprzedaży biletów - 9.806 pasażerów

 • Liczba pasażerów za okres od 28 marca do końca 2020 r. określona na podstawie zliczania pasażerów - 41.156 pasażerów.

mapa połączeń gminnej komunikacji publicznej w 2020 r.

Mapka linii komunikacyjnej 691

Mapa linii komunikacyjnej 691


Schemat linii komunikacyjnej 691

Schemat linii komunikacyjnej 691Mapka linii komunikacyjnej 692

Mapa linii komunikacyjnej 692


Schemat linii komunikacyjnej 692

Schemat linii komunikacyjnej 692Mapka linii komunikacyjnej 693

Mapa linii komunikacyjnej 693

Schemat linii komunikacyjnej 693

Schemat linii komunikacyjnej 693


Mapka linii komunikacyjnej 694

Mapa linii komunikacyjnej 694


Schemat linii komunikacyjnej 694


Schemat linii komunikacyjnej 694
Mapka linii komunikacyjnej 698

Mapa linii komunikacyjnej 698

Schemat linii komunikacyjnej 698

Schemat linii komunikacyjnej 698Schemat linii komunikacyjnej 699

Schemat linii komunikacyjnej 699