Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców


Zdjęcie przedstawia maseczki ochronne przeznaczone dla mieszkańców Gminy Mosina

Maseczki dla mieszkańców Gminy Mosina

Gmina Mosina zakupiła maseczki dla wszystkich mieszkańców. Maseczki wykonane zostały z przędzy antybakteryjnej z jonami srebra i są wielokrotnego użytku. Do maseczek, które dostarczone były do każdego gospodarstwa domowego, dołączona została instrukcja, jak z nich korzystać.
Maseczki dla mieszkańców Gminy Mosina dystrybuowane były na terenie wszystkich sołectw i wszystkich mosińskich osiedli, z pomocą sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i ich zarządów, strażaków OSP, jak również pracowników samorządowych.


Zdjęcie przedstawia osoby w strojach ochronnych dokonujące dezynfekcji Gminy Mosina

Dezynfekcja przestrzeni publicznej

Już w drugiej połowie marca dzięki działaniom władz miasta udało się dokonać dezynfekcji przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mosina. Członkowie Heavy Rescue SGRT OSP Mosina podjęli się tego trudnego zadania i zabezpieczeni w stroje ochronne przeprowadzili dezynfekcje przy pomocy specjalnego płynu dezynfekcyjnego.

Również w maju, przed powrotem dzieci do placówek opiekuńczo-edukacyjnych postanowiono przeprowadzić ozonowanie wszystkich pomieszczeń w których przebywać będą dzieci, a także dezynfekcję przedszkolnych placów zabaw.


Grafika przedstawia plakat informacyjny dotyczący e-targowiska

E-targowisko mosina

Mając na uwadze trudną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, a co za tym idzie ograniczeniami związanymi z handlem i zamknięciem Targowiska w Mosinie, od 24 marca br. Gmina Mosina zaproponowała mieszkańcom nową formę wymiany kontaktów handlowych, by przetrwać te trudne czasy.

Stworzono e-targowisko Mosina specjalną grupę na portalu społecznościowym Facebook ,czyli miejsce, gdzie można udostępniać kontakty do siebie i w efekcie realizować sprzedaż i zakupy z dowozami lub odbiorem u sprzedawcy. To miejsce tak, jak targowisko, podzielone na branże.Grafika przedstawia plakat informujący o pomocy psychologicznej dla osób objętych kwarantanną

Specjalistyczna pomoc psychologiczna

Skutki pandemii dotknęły niemal każdej płaszczyzny życia począwszy od życia rodzinnego, aż po zawodowe. W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uruchomił specjalistyczną pomoc psychologiczną dla osób objętych kwarantanną.
Pomoc psychologa odbywała się drogą telefoniczną. Telefon był czynny od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach.


Zdjęcie przedstawia pojazd komunikacji miejskiej

Bezpłatna komunikacja miejska

Od 28 marca, na czas trwania epidemii koronawirusa, przejazdy komunikacją gminną były bezpłatne.
Celem zniesienia opłat za przejazd komunikacją gminną było ograniczenie możliwości zakażeń koronawirusem podczas sprzedaży biletów . Decyzja taka została podjęta, zarówno z myślą o kierowcach, jak i pasażerach – mieszkańcach, którzy zmuszeni byli korzystać z komunikacji gminnej dojeżdżając do pracy, czy z innych niezbędnie koniecznych powodów.


Zdjęcie przedstawia laptopy zakupione dla uczniów.

Laptopy dla uczniów i nauczycieli

W ramach programów "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna szkoła plus" Gmina Mosina pozyskała łącznie 205.000 zł, za które zakupiono 80 laptopów.
Starania Gminy o środki zewnętrzne na komputery poprzedziła diagnoza sytuacyjna w prowadzonych przez nią szkołach. Na podstawie diagnozy ustalona została liczba uczniów i nauczycieli wymagających sprzętowego wsparcia, by e-nauczanie przebiegało bez zakłóceń.


Seniorze, Nie jesteś sam!

Urząd Miejski w Mosinie od 30 marca 2020 roku uruchomił akcję „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”. Jest to kontynuacja już wcześniej podejmowanych działań dla seniorów, tym razem oparta o podpisane Porozumienie o współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Caritas jest Koordynatorem Głównym Akcji, którą wspierają wolontariusze, w tym działający przy Parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie.


Najważniejszym założeniem akcji jest ochrona zdrowia osób szczególnie zagrożonych koronawirusem, dlatego też by ograniczyć do minimum konieczność wychodzenia z domu, pomoc w zakupach podstawowych produktów żywnościowych oraz leków. świadczona była samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym zamieszkującym teren gminy Mosina.


Grafika przedstawia uścisk dłoni i ilustruje pomoc dla przedsiębiorców.

Urząd Miejski w Mosinie zdając sobie sprawę z ciężkiej sytuacji, która spotkała wielu przedsiębiorców z terenu Gminy Mosina, od 3 kwietnia ubiegłego roku wprowadził pakiet „Przedsiębiorco nie jesteś SAM”. Wprowadzone rozwiązania miały w głównej mierze pomóc firmom w oszacowaniu problemów, które ich dotykały i załagodzić skutki rozpoczynającego się kryzysu spowodowanego walką z koronawirusem (SARS CoV-2).

Pierwszym elementem proponowanych rozwiązań były możliwości:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;

  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Z określonym wnioskiem mogły wystąpić indywidualnie do Burmistrza Gminy Mosina wszystkie firmy działające na terenie Gminy Mosina, również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu na raty, bądź umorzeniu była uznaniowa i dotyczyła sytuacji, gdy zaistniał i został udowodniony ważny interes podatnika lub interes publiczny. Każdy złożony wniosek był traktowany indywidualnie.

Pozostałe działania

W ramach walki z koronawirusem Gmina Mosina podjęła szereg działań, z których jedynie kilka zostało wymienionych powyżej. Ponadto poszczególne jednostki podejmowały działania zgodne z profilem ich działalności. Między innymi OPS, który odpowiedzialny był za zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz opiekę nad osobami starszym, samotnymi oraz będącymi w kwarantannie.

Rok 2020 na wszystkich płaszczyznach działalności Gminy upłynął w cieniu walki z pandemią i niemal każde działanie naznaczone było szczególnym znaczeniem z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.