Wpływ na budżet Gminy


wydatki poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

652 940Dochody74 906 030

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

-2 854 663

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

71 937 867

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.Wydatki97 149 133

Suma wybranych wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

+5 673 151

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

102 822 284

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.Wynik budżetu-8 527 814

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

6 226 864

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

-2 300 950

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.