ORGANIZACJA GMINY I URZĘDU


Urząd Miejski

Zdjęcie przedstawia Urząd Miejski w Mosinie


Urząd Miejski w Mosinie podobnie jak wszystkie instytucje publiczne w dobie pandemii zmienił zasady funkcjonowania.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, od 13 marca br. ograniczony został dostęp do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie dla interesantów, przy czym zarówno Urząd, jak i OPS pracowały nieprzerwanie. Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej udzielali informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszelką dokumentację w sprawach z zakresu ich działania, można było składać tylko w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach jego pracy, a wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Mosinie można załatwić przez Internet – za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Z myślą o bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców, Urząd Miejski w Mosinie uruchomił możliwość złożenia deklaracji „śmieciowych” oraz innych dokumentów, bez konieczności wchodzenia do budynku Urzędu – do Biura Obsługi Interesanta. Przed budynkiem Urzędu, od strony głównego wejścia wystawiona została specjalna, oznakowana skrzynka.

Zdjęcie przedstawia skrzynkę na korespondencję ustawioną przed budynkiem Urzędu Miejskiego


Edukacja zdalna

Zdjęcie przedstawia ucznia podczas nauki zdalnej

Szkoły podstawowe W roku szkolnym 2019/2020

Edukacja zdalna rozpoczęła się od 18 marca i trwała do końca zajęć edukacyjnych w czerwcu. Wszystkie szkoły część zajęć prowadziły on-line. W klasach I-III to od 10 do 80% ogólnej liczby zajęć w tygodniu. W klasach starszych od 30 do 80 % lekcji tygodniowo. Do zajęć on-line szkoły najczęściej wybrały platformy: Microsoft Office 365 dla edukacji – Teams, Classroom, ZOOM, Messenger, ClassDojo, Zoom, Skype. Nauczyciele mieli bezpośredni, chociaż tylko przez kamerę internetową, kontakt z uczniami. Można było dopytać o niejasności i być pytanym jak na zwyczajnej lekcji. Dla pozostałych lekcji, zgodnie z tygodniowym planem zajęć, materiały do pracy dla uczniów przekazywane były w formie elektronicznej. Tutaj każda ze szkół wybrała swój „kanał” przesyłania i odbierania zadań od uczniów. Wykorzystywano również e-podręczniki. Część lekcji wspierana była filmikami wyjaśniającymi nowe zadania, a nauczyciele korzystali z gotowych rozwiązań lub nagrywali i udostępniali uczniom swoje filmy. Bardzo popularne stały się aplikacje wspierające uczenie: LearningApps, Wordwall, ekreda, Genially, Eduello, Quizizz, Paddlet, Pistacja, Matzoo, Scholaris, Escape Room, Kahot.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca wszyscy uczniowie klas IV-VIII mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów.

Szkoły podstawowe W roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 na nauczanie zdalne uczniowie klas starszych (IV-VIII) przeszli od 26 października, a uczniowie klas I-III od 9 listopada. Szkoły były przygotowane do tej formy prowadzenia zajęć i większość lekcji odbywa się on-line zgodnie z planem. W takiej też formie odbywają się wywiadówki, rady pedagogiczne i szkolenia dla nauczycieli. Problemem dla nauczycieli jest mobilizacja wszystkich uczniów do systematycznej pracy i odsyłanie przez uczniów zrobionych zadań do sprawdzenia, samodzielność pracy uczniów oraz ilość czasu jaki poświęcają na e-nauczanie. Uczniowie (i rodzice) skarżą się na konieczność samodzielnego wykonania zadań w domu oraz uciążliwość dotyczącą izolacji dzieci od rówieśników. Są też problemy ze sprzętem (brak kamerek, słabe głośniki, ilość komputerów w domu) i z łączem internetowym. Pomimo ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiczną, na terenie szkół odbywały się konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i (jeżeli tylko pozwalały na to przepisy) zajęcia pozalekcyjne. Z opieki świetlicowej korzystali uczniowie których praca zawodowa jest związana z przeciwdziałaniem COVID-19. Na terenie szkoły, na wniosek rodziców, uczyli się uczniowie posiadający orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz nie mający warunków do nauczania zdalnego w domu.

Przedszkola

Ograniczone czasowo było również funkcjonowanie przedszkoli. Po 11 maja nastąpił powrót dzieci do placówek, z obostrzeniami sanitarnymi co do ilości dzieci. W przypadku zgłoszenia przez rodziców większej ilości dzieci, niż liczba określona jako bezpieczna przez dyrektora przedszkola, czyli 12 dzieci w grupie, pierwszeństwo w przyjęciu mały dzieci, których rodzice są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli liczba dzieci nadal by przekraczała bezpieczną ilość dzieci przebywających w placówce, to dzieci miały być przyjmowane do przedszkoli rotacyjnie z tygodniowym czasem pobytu w przedszkolu. Nie trzeba było stosować takich zabiegów ponieważ w początkowym okresie powrotu do placówek zgłosiło się niewiele dzieci. Do dziś pozostały niektóre z ustalonych wcześniej zasad m.in. że do przedszkola może przyjść dziecko zdrowe i jeżeli nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji, a z sal w których przebywają dzieci zostały usunięte zabawki, których nie można poddać dezynfekcji. Zwinięto również dywaniki, a oddziały przedszkolne w których była wykładzina dywanowa zmieniły pokrycie podłogi na wykładziny PCV.


Mosiński Ośrodek Kultury


Grafika przedstawia logo Mosińskiego Ośrodka Kultury


W związku z obostrzeniami, które objęły również obiekty kulturalne na terenie kraju, również Mosiński Ośrodek Kultury zobligowany był do czasowego zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej. Pracownicy MOK zadbali jednak o to, aby zapewnić zajęcia kulturalne w formie zdalnej. Poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook prezentowali różnego rodzaju działania kulturalne oraz zamieszczali zadania edukacyjne oraz ćwiczenia plastyczne.
Mosiński Ośrodek Kultury przez okres pandemii proponował m.in. projekcje filmów on-line w ramach projektu „Nowe horyzonty”, warsztaty z rękodzieła, propozycje dla seniorów i dzieci.


Mosińska biblioteka publiczna

Zdjęcie przedstawia księgozbiór Mosińskiej Biblioteki Publicznej


Mosińska Biblioteka Publiczna również dostosowała zasady funkcjonowania do rzeczywistości pandemicznej.

Mosińska Biblioteka Publiczna od 11 marca została zamknięta dla czytelników, by otwotrzyć się na nowo dopiero w maju. Natomiast w okresie zamknięcia stacjonarnego Biblioteki udostępniono czytelnikom dostęp do platformy Legimi, gdzie mieli Oni możliwość skorzystania z wielu ebooków i audiobooków. Prowadzone były również liczne akcje jak np. Spotkania autorskie on-line czy różnego rodzaju konkursy. Do końca roku jeszcze w listopadzie biblioteka została zamknięta zgodnie z wytycznymi rządu, natomiast przez cały czas czytelnicy mieli dostęp do treści cyfrowych.


Ośrodek sportu i rekreacji w mosinie

Grafika przedstawia logo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie


Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym w szczególności baseny, pływalnie oraz siłownie w ogromnym stopniu poddane zostały ogólnokrajowym restrykcjom związanym z pandemią COVID-19.

Również Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie w ramach administrowanych obiektów zmuszony był do ich czasowego zamknięcia lub ograniczenia możliwości korzystania z nich. Natomiast w okresach nieobjętych restrykcjami obiekty OSiR funkcjonowały na normalnych zasadach i odbywały się na nich zajęcia zorganizowane.
Warto jednak zauważyć, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przygotował także swoją ofertę spotkań ze sportem on-line, poprzez którą zachęcano mieszkańców Gminy do aktywności fizycznej w domach.