OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19


Wysokość zrealizowanych wydatków
w ramach OCHRONY ZDROWIA:

351 765
-30,60%
do roku 2019Koronawirus zmienił naszą codzienność. Zarówno prywatną, jak i tę zawodową. Przedstawiamy działania jakie podjęliśmy w Urzędzie Miejskim, reagując na nową i dynamiczną sytuację. Działania podjęte przez Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, a także radnych i osoby prywatne, często wymagały ogromnego zaangażowania.