oświata i wychowanie


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

46,15%


-3,93 p.p.
do roku 201919 059,28

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

8 795,35

Subwencja oświatowa
na ucznia

10 263,93

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Mosina w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

62 766 753

+5,80%

do roku 2019