DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA


wydatki na kulturę w 2020 r.

5 015 295


+32,14%

do roku 2019


Z wydatków zrealizowanych przez Gminę Mosina w 2020 r. w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sfinansowano:

 • działalność teatrów - 145.598,32 zł;

 • działalność ośrodka kultury oraz utrzymanie świetlic i klubów wiejskich - 3.376.879,03 zł (w tym 1.474.479,07 zł na realizację zadań inwestycyjnych);

 • działalność galerii wystaw artystycznych - 400.000,00 zł;

 • działalność biblioteki publicznej - 1.091.000,00 zł;

 • inne zadania - 1.817,94 zł.Mosiński Ośrodek KulturyPodstawowym zadaniem Mosińskiego Ośrodka Kultury jest odkrywanie i interpretowanie otaczającego nas świata, zapewnianie dostępu do wytworów kultury poprzez kontakt z formami artystycznymi oraz budowanie kompetencji do czynnego udziału mieszkańców w kulturze.

Cele realizowane są poprzez:

 • edukację kulturalną oraz wychowywanie poprzez sztukę;

 • stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi amatorskich ruchów artystycznych i wzbudzanie zainteresowania wiedzą oraz sztuką;

 • stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i rękodzieła artystycznego ;

 • poznawanie, wzbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb związanych z kulturą.


dotacja przekazana do Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2020 r.

1 390 500


+5,02%

do roku 2019


Gala Noworoczna Gminy Mosina

18.01.2020 r.

Gala Noworoczna to uroczyste wydarzenia podczas, którego dokonuje się podsumowań zrealizowanych działań oraz przedstawienia celów na przyszłość. Uroczystość rozpoczęło filmowe przypomnienie najważniejszych wydarzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy. O tym, co dla mieszkańców istotne, co udało się zrealizować oraz o planach na kolejny rok, opowiedział Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch.

Gala Noworoczna była też okazją do zaprezentowania sylwetek niezwykłych osób wyróżnionych przez Burmistrza nową nagrodą – „Złotymi Dębami". Wyróżnienie to przysługuje za szczególną działalność społeczną na rzecz Gminy Mosina i jej mieszkańców. Podczas Gali Noworocznej wybrzmiały największe przeboje muzyki filmowej w wykonaniu Movie Glam Orchestra i wspaniałych solistów, którzy porwali zgromadzoną licznie publiczność.


Przemówienie na Gali Noworocznej
Koncert na Gali Noworocznej
Kobieta gra na skrzypcach
Przekazanie nagrody na Gali Noworocznej
Występ na Gali Noworocznej
Mężczyzna gra na gitarze


pozostałe zorganizowane wydarzenia kulturalne w 2020 r.


Zobaczcie to jeszcze raz!1. Finał XVII Gminnego Przeglądu Jasełek w Mosinie

2. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

3. Seanse w ramach projektu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"

4. Prezentacja z cyklu "nie zgubmy historii - dzieje oświaty w Mosinie”

5. Cykl form edukacji kulturalnej w ramach "akcji zima w Gminie Mosina"

6. Wernisaż malarstwa Marii Serwińskiej-Guttfeld w ramach XX ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Ziemia mosińska – pejzażyści malarze przestrzeni”

7. Warsztaty kaligrafii

8. Wernisaż wystawy w ramach XX ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Ziemia mosińska –pejzażyści malarze przestrzeni”

9. Uroczystość obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

10. Wystawa prac Emilii, uczennicy SP nr 2 w Mosinie, w Galerii Młodych Twórców w MOK

11. Plastyczna akcja dla mieszkańców pt. „Zostań w domu”.

12. Uroczystość obchodów 229. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

13. Działalność pracowni domowych w ramach koła rękodzieła artystycznego.

14. Uroczystość obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej

15. Prezentacja filmu "Jan Paweł II – wspomnienia"


Występ Jasełek
Dzieci stoją ze sztandarami


16. Seanse kin plenerowych

17. Dzień Dziecka - transmisja online przedstawienia muzycznego dla dzieci "Wujek Ogórek Show”.

18. Inauguracja form plenerowych - spektakl Teatru Fuzja „Elmer – słoń w kratkę”.

19. Plener malarski - cztery spotkania tematyczne.

20. Kino plenerowe dla dzieci

21. Koncerty plenerowe z udziałem uczniów Carlosa Ramireza, zespołu PoTrzecie oraz The Road House.

23. Spektakl dla dzieci pt. "Ciocia Jadzia" w wykonaniu aktorów Teatru Fuzja

24. Plener fotograficzny w Mosinie z udziałem 13 fotografików amatorów

25. Teatr plenerowy na dzieci - "Co w szafie piszczy" w wykonaniu Teatru Fuzja

26. „15 sierpnia w Mosinie”

27. „Zielone kino” dla najmłodszych


Występ dla dzieci
Koncert na wolnym powietrzu
Obraz przedstawiający zamek


28. Kino plenerowe

29. Dzień Dziecka - transmisja online przedstawienia muzycznego dla dzieci "Wujek Ogórek Show”

30. Projekt RAP 3 # Plener – plenerowy koncert rapowy

31. Projeky "Re-Kreacja" - Mediations Biennale Polska 2020

32. Koncert "Solidarni z Białorusią "

33. Uroczystość obchodów z okazji 81. rocznicy rozstrzelania obywateli Mosiny i okolicznych miejscowości.

34. Narodowe Święto Niepodległości w Mosinie, z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

35. Konkurs rzeźbiarski „Nie Kwadrat”

36. Projekt „Prezentownia” z udziałem mosińskich artystów, twórców, pasjonatów.

37. Internetowa prezentacja realizacji nagrań audio i video kolęd przez uczestników zająć gitarowych i wokalnych pod kierunkiem Carlosa Ramireza.

38. Uroczystość obchodów 102. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego


Malowanie słupa z ogłoszeniami
Występ muzyczny
Malowanie słupów z ogłoszeniami


pozostałe zorganizowane wydarzenia kulturalne w 2020 r.


 • projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

 • przegląd filmów animowanych dla dzieci

 • koła teatralne; w tym działalność „Teatru bez kurtyny”

 • koło fotograficzno-filmowe

 • koło ceramiczne

 • koło plastyczne

 • plenery malarskie dla artystów amatorów

 • artystyczne Patio dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 • zajęcia z rękodzieła artystycznego

 • studio muzyczno-wokalne

 • zajęcia z emisji głosu


Dzieci rozmawiają z mężczyzną
Wykład na sali z prezentacją na projektorze
Rękodzieła


 • studio piosenki

 • joga i aerobik

 • zajęcia ruchowe dla seniorów

 • zajęcia nauki gry na gitarze

 • program aktywizacji seniorów, w tym plenery i wyjazdy edukacyjne

 • zajęcia tematyczne dla zorganizowanych grup z poszczególnych placówek oświatowych: podczas ferii zimowych 2020,

 • zajęcia plastyczne i wycieczki tematyczno-poglądowe

 • zajęcia taneczne i taneczno- rytmiczne

 • zajęcia z kulturoznawstwa i historii sztuki

 • zajęcia i próby Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka

 • sekcja szachowa

 • zajęcia i działalność Koła Bab Wspaniałych

 • zajęcia tematyczne Koła Emerytów i Rencistów


Klub Bab Wspaniałych w Mosinie
Zajęcia artystyczne
PlastelinaGaleria sztuki w MOSINIE
dotacja przekazana dla mosińskiej galerii sztuki w 2020 r.

400 000


-1,48%

do roku 2019


wystawy w galerii sztuki


1. Piotr Tetlak – „Obrazy scenograficzne”

2. Izabella Rybacka – „Infantki. Szkice”

3. Maria Targońska – rysunek – „Materia”

4. Piotr Barłóg – IN SITU cz.1 „Notatki podróżne z Rzymu"

5. Piotr Paweł Drozdowicz – „Przestrzenie ożywione” – malarstwo

6. Łukasz Jagielski – „Metamorfozy” – rysunek

7. Jacek Strzelecki – malarstwo

8. Wiesław Koronowski – rzeźba

wystawy ONLINE


1. Maria Targońska – rysunek

2. Paweł Kuczyński – ilustracja satyryczna

3. Igor Mikoda – rysunek

4. Józef Walczak – malarstwo

5. Jacek Frąckiewicz – malarstwo

6. Lech Frąkowiak – rysunek

7. Grzegorz Gwiazda – rzeźba

8. Jacek Gulczyński – fotografia

9. „Moja Rodzina przez pokolenia” – warsztaty plastyczne dzieci z SP Nr 2


spotkania w galerii


1. Z cyklu „Muzyka w Galerii”- Andrzej Lajborek aktor Teatru Nowego w Poznaniu

2. Spotkanie z autorką wystawy Izabellą Rybacką – „Kostium sceniczny a scenografia”

3. Z cyklu „Sztuka i życie” - Andrzej Lajborek aktor Teatru Nowego w Poznaniu

4. Salon Poetycki Galerii Sztuki – „Powiedz czym jest miłość” wieczór walentynkowy z Zbigniewem
Niedźwiedzkim – Rawicz, prowadząca Kalina Izabela Zioła i oprawa muzyczna Tomasz Bateńczuk

5. Salon Poetycki Galerii Sztuki – „Nieziemskie przyciąganie” – spotkanie z poetką Krystyną Mazur,
prowadzenie Kalina Izabela Zioła, oprawa muzyczna Tomasz Bateńczuk


spotkania online


1. Z cyklu „Muzyka w Galerii” koncert Christopha Graupnera for viola d’amore

2. Z cyklu „Muzyka w Galerii” Jerzy Dobrzański gra koncert viola d.damore Ch. Graupnera

3. Z cyklu „Sztuka i życie” wywiad z Ewa Wycichowską -40 lat Polskiego Teatru Tańca

4. Z cyklu „Muzyka w Galerii „ – Ch. Graupner koncert muzyczny

5. Z cyklu „Sztuka i życie”- spotkanie z Zbigniewem Grochalem aktorem Teatru Nowego w Poznaniu

6. Z cyklu „Sztuka i życie” – spotkanie z Michałem Grudzińskiem – aktorem Teatru Nowego w Poznaniu

Ponadto odbyły się spotkania z artystami prof. Ireneuszem Domagałą (UAP) oraz prof. Eugeniuszem Skorwiderem.


spotkania online w salonie poetyckim


1. Poezja chorwacka – Edward Militonyan

2. Poezja włoska - Igor Constanza

3. Jacek Strzelecki – prezentacja rysunków J. Strzeleckiego połączona z poezją Kaliny Izabeli Zioła
prezentacja tomiku poetyckiego „Oczy od grzechu ciemne”

4. Poezja rosyjska Vladimi Stockman

5. Poezja ormiańska

6. Poezja włoska Igor Constanza


Zdjęcie z wystawy "Materia"
Zdjęcie z wystawy "Przestrzenie ożywione"
Zdjęcie z wystawy "Infantki. Szkice"