mosińska karta mieszkańca

Grafika - Korzyści z posiadania Mosińskiej Karty Mieszkańca
Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej i promocyjnej, wprowadzającym system zniżek dla mieszkańców.


Celem Programu jest promocja zameldowania na terenie Gminy Mosin oraz promocja rozliczania podatku dochodowego PIT w Gminie Mosina. Realizacja Programu ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu, zwiększenie dostępności do publicznego transportu zbiorowego. "Mosińska Karta Mieszkańca" ma także umacniać wśród mieszkańców poczucie lokalnej tożsamości i promować korzystanie z usług lokalnych przedsiębiorców.


mosińska karta mieszkańca:

Kartę Mieszkańca może otrzymać każda osoba zameldowana lub rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarująca Gminę Mosina jako miejsce zamieszkania, bez względu na poziom osiąganego dochodu.

Karta wydawana jest dla jednej osoby. Uprawnieni użytkownicy (czyli osoby zameldowane lub rozliczające podatek dochodowy na terenie Gminy Mosina) otrzymują Kartę na okres 5 lat.


Karta wydawana jest na podstawie wniosku złożonego

za pośrednictwem strony internetowej:

www.mkm.mosina.pl
201

Liczba wydanych Kart w 2020 r.

22

Liczba Partnerów Programu ogółem

16

Liczba nowych Partnerów w 2020 r.KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY


Zdjęcie przedstawia dzieci w wieku przedszkolnym podczas zabawy


Dla posiadaczy Karty przewidziano

dodatkowe punkty przy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę̨ Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.


Grafika dotycząca bezpłatnych przejazdów dla posiadaczy Mosińskiej Karty MieszkańcaOd 1 stycznia 2021 roku posiadacze Karty mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją gminną.


Grafika dotycząca partnerów Mosińskiej Karty MieszkańcaPosiadacze Karty uzyskują dostęp do ulg i rabatów zaoferowanych przez Partnerów Programu.


Zdjęcie przedstawia aplikację Mobilna MosinaIstnieje możliwość korzystania z aplikacji "Mobilna Mosina", umożliwiającej dostęp do elektronicznej wersji Mosińskiej Karty Mieszkańca.pełna lista Partnerów mosińskiej karty mieszkańca - SPRAWDŹ!