ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

W 2020 r. Gmina Mosina w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Mosina wyróżnia korzystna zmiana jaka nastąpiła w przypadku wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych (spadek) przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Należy również wskazać na dobre warunki życia, jakie oferowane są mieszkańcom Gminy korzystającym z zasobów lokalowych Gminy – przeciętna powierzchnia mieszkania komunalnego w Gminie jest większa niż w przypadku 75% jednostek należących do grupy porównawczej. Zwiększonej aktywności ze strony władz Gminy Mosina w obszarze związanym z pomocą społeczną wymaga współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jak wynika z danych, wydatki jakie Gmina realizowała w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi uległy zmniejszeniu, ponadto były jednymi z niższych w porównaniu do gmin należących do grupy porównawczej.


Wskaźniki w obszarze
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN