ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Dzięki realizacji licznych inwestycji i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej uległ poprawie wskaźnik awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w stosunku do gmin w grupie porównawczej. W 2020 r. Gmina Mosina kładła duży nacisk na ochronę środowiska i powietrza atmosferycznego. W 2020 r. w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej zrealizowano 2 przedsięwzięcia obejmujące zainstalowanie kolektorów słonecznych w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zmodernizowano 71 kotłowni, w tym zainstalowano: 26 kotłów na paliwo stałe, 4 pompy ciepła, 39 kotłów gazowych oraz 2 kotły elektryczne. Wskazać również należy na jeden z wyższych wskaźników bilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Mosina, w porównaniu do gmin w grupie porównawczej. Pomimo, że system gospodarowania odpadami w Gminie Mosina nie bilansuje się to jednak wskaźnik pokrycia wydatków uzyskiwanymi dochodami jest jednym z wyższych w grupie porównawczej i w stosunku do roku poprzedniego uległ poprawie.


Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA