ocena ogólna - EDUKACJA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Mosińska oświata może pochwalić się wysokim poziomem i standardem nauczania. Gmina Mosina osiągnęła jeden z wyższych wskaźników liczby dzieci na etat nauczycielski i liczby oddziałów na etat nauczycielski. Należy również wskazać na korzystną zmianę jaka nastąpiła w przypadku wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2020 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. WW. wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2020 r., przy czym wzrost ten na tle gmin należących do grupy porównawczej był relatywnie niższy co wpłynęło na poprawę sytuacji Gminy Mosina w tym zakresie.


Wskaźniki w obszarze EDUKACJA