ocena ogólna - BUDŻET


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Najważniejszy parametr finansowy świadczący o bezpieczeństwie finansowym i zdolności kredytowej JST plasuje Gminę Mosina na dobrej pozycji względem gmin w grupie porównawczej. Wysokość uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów ogółem osiągnięta w Gminie w 2020 r. była wyższa niż w przypadku 50% jednostek o podobnych parametrach rozwoju. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 8%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Warto również zwrócić uwagę, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gminę Mosina charakteryzuje wysoka zdolność kredytowa.


Wskaźniki w obszarze BUDŻET