ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY


obszary Zarządzeń Burmistrza GMINY


W 2020 roku Burmistrz Gminy Mosina wydał w sumie 164 zarządzenia. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Burmistrza dotyczyła organizacji Urzędu i Gminy. Na mocy zarządzeń zmieniano Regulamin Organizacyjny Urzędu, powoływano komisje do przeprowadzania konkursów na stanowiska urzędnicze, a także organizowano funkcjonowanie Gminy w czasie pandemii COVID-19.


Drugim z najczęściej poruszanych obszarów były kwestie nieruchomościowe. Drogą zarządzeń wykazywano gminne nieruchomości przeznaczone do sprzedaży czy nabycia.


Trzecim często poruszanym przez Burmistrza obszarem były finanse Gminy. Zarządzenia dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Znacząca część zarządzeń dotyczyła także oświaty.


Wykaz zarządzeń Burmistrza Gminy