WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi


Wartość dotacji przekazanej dla NGO w 2020 r.

518 394

-4,18%


W 2020 r. współpraca Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi odbywała się na podstawie otwartych konkursów ofert oraz tzw. "małych grantów". Ogłoszono łącznie dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań na terenie Gminy Mosina w 2020 roku z zakresu:

 • pomocy społecznej;

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki;

 • wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich;

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,

 • ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ponadto, na podstawie uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina, w 2020 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 roku.Pomoc społeczna1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

 • Całoroczna pomoc żywnościowa - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 10.800 zł

2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

 • Gimnastyka umysłu - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.700 zł

3. Stowarzyszenie AMBITIO

 • Pomoc słabszym i propagowanie postaw prospołecznych dzięki działalności Wolontariatu młodzieżowego - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 4.000 złwypoczynek dzieci i młodzieży w trakcie ferii1. INVICTUS BJJ

 • Ferie z Brazylijskim Jiu Jitsu - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 1.250 zł

2. Stowarzyszenie Sami Swoi

 • Aktywne ferie 2020- SAMI SWOI - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 7.580 zł

3. Chorągiew Wielkopolska- ZHP Mosina

 • Aktywny wypoczynek w Rogalinku (zadanie zrealizowane w ramach współpracy tzw. "mały grant") - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 9.832 zł

 • Aktywne harcerskie Lato w Dymaczewie Nowym (zadanie zrealizowane w ramach współpracy tzw. "mały grant") - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 9.500 zł

4. UKS Fighters Mosina

 • Wakacje z taekwondo (zadanie zrealizowane w ramach współpracy tzw. "mały grant") - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 5.000 zł

 • Aktywnie do szkoły (zadanie zrealizowane w ramach współpracy tzw. "mały grant") - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 7.000 złnauka, edukacja, oświata, wychowanie dzieci i młodzieży1. Grupa Inicjatywna Baranówko

 • Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.000 złpodtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka

 • Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 12.000 zł

2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

 • Kultura bliżej nas- cykl imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych w Czapurach i Wiórku - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.447 zł

 • Publikacja-  Zygmunt Szczęsny Feliński - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 5.000 zł

3. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 • Karnawałowa impreza integracyjna - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 570 zł

4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

 • Zespół wokalny - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.000 zł

5. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina

 • Pamiętamy III - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 3.890 zł

6. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

 • Jubileusz 115 lat istnienia Mosińskiego Chóru Kościelnego - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.324,7 zł

 • Edukacja muzyczna dzieci,  młodzieży i dorosłych - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 12.000 zł

7. Grupa Inicjatywna Baranówko

 • XX Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa Rogalin- Mosina 2020 - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 1.500 zł

 • Z aparatem po Mosinie - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 1.200 zł

 • Elegant SHOW 2020 - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 3.000 zł

8. Stowarzyszenie AMBITIO

 • Moja mała, wielka Ojczyzna- rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 3.000 zł

 • Kulturalny Antykwariat - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 3.390 zł

9. PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 • Warsztaty Chóralne Chóru "ZAWSZE MŁODZI" - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 1.640 złwspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki z wyłączeniem zadań z rozwoju sportu1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

 • Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- MTB Wiórek 2020 - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 13.000 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach

 • Gmina Mosina naturalnie piękne miejsce- Rajd pieszy strażaków z Gminy Mosina - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 1.000 zł

3. Stowarzyszenie AMBITIO

 • Szkółka i turnieje szachowe w Gminie Mosina - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.100 zł

4. Stowarzyszenie Miłośnicy Mieczewa

 • Całoroczny udział zawodników klubu MIECZEWSKII HUFIEC MIOTAJĄCY w zawodach sportowych - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 3.000 zł

5. Automobilklub Wielkopolski

 • Rajd św. Krzysztofa, Rajd w Ciemno - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.840 zł

6. INVICTUS BJJ MOSINA

 • Organizacja zawodów- Brazylijskie Jiu Jitsu - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.000 zł

7. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA

 • UKS Orlik - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 6.000 złEkologia i ochrona przyrody1. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu

 • Ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka w 2020 roku - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.000 złrozwój sportu

na podstawie uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina1. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Mosina

 • Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 65.000 zł

 • Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 42.000 zł

 • Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 3.000 zł

2. Klub Sportowy „1920 Mosina”

 • Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 105.100 zł

3. Uczniowski Klub KROTOWSKI

 • Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dzieci oraz wybranych konkurencji lekkoatletycznych - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 3.200 zł

 • Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje biegowe - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 3.200 zł

4. Akademia Judo w Poznaniu

 • Przez Judo do Olimpijczyka- szkolenie z judo dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 5.000 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina

 • Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 7.000 zł

6. Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

 • Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 5.288,91 zł

7. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

 • Sekcja tańca i aerobiku - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 5.630 zł

 • Sekcja piłki siatkowej - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 5.217 zł

 • Sekcja szachowa - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 2.160 zł

8. Stowarzyszenie Mosiński Sport

 • V BIEGOWE MOSIŃSKIE GRAND PRIX 5*10*15 - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 12.000 zł

 • IV Król Parku - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 7.000 zł

9. Stowarzyszenie INVICTUS BJJ

 • Rozwój ruchowy poprzez sporty siłowe i sporty walki jiu jitsu - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 7.000 zł

10. Klub Sportowy IDMAR

 • Realizacja całorocznego szkolenia oraz udziału w rozgrywkach organizowanych przez OZPR dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina - rzeczywista kwota poniesiona na zadanie z dotacji: 11.460 złfotorelacja z wydarzeń zorganizowanych przez organizacje pozarządowe

*Materiał graficzny pochodzi ze stron internetowych i mediów społecznościowych organizacji pozarządowych