WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


Gmina partnerska:

Seelze

Gmina Mosina kontynuuje współpracę z Gminą Partnerską Seelze z Regionu Hannover w Niemczech już od 20 lat. Umowa partnerska, na mocy której doszło do rozpoczęcia wspólnych działań miedzy gminami, została podpisana w Mosinie, 3 lutego 2001 roku.

Na przestrzeni lat udało się nawiązać kontakty między szkołami, organizacjami pozarządowymi (w tym ZHP, Mosińska Orkiestrą Dętą, Bractwem Kurkowym), klubami sportowymi, OSP, administracją samorządową oraz parafią. Partnerzy zamiennie, średnio raz, dwa razy w roku, odbywali wizyty w gminach partnerskich, przygotowywali wspólne wystawy, projekty szkolne czy uczestniczyli w rozgrywkach lub wymianach uczniowskich i nauczycielskich.

Na 2020 i 2021 rok zostały zaplanowane obchody Jubileuszu 20-lecia współpracy między Gminami. Na początku marca 2020 roku odbyła się robocza wizyta delegacji z Gminy Mosina w Seelze dotycząca planów organizacji jubileuszu współpracy. Niestety ze względu na COVID-19 przełożono go na 2021 rok. Decyzją Burmistrzów obu gmin, biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią oraz zmieniające się przepisy oraz obostrzenia, w 2021 roku zostanie przygotowany m.in. film podsumowujący 20 lat współpracy oraz wystawa okolicznościowa, natomiast spotkanie bezpośrednie zostanie zorganizowane w terminie późniejszym.