REALIZACJa UCHWAŁ RADY Miejskiej


obszary UCHWAŁ RADY Miejskiej


W 2020 roku Rada Miejska w Mosinie podjęła 168 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu spraw finansowych. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, ustalania wysokości dotacji celowych, a także udzielania wsparcia finansowego innym jednostkom.


Drugim najczęściej poruszanym przez Radnych obszarem były kwestie organizacyjne i ustrojowe. Na mocy uchwał powołano nowego Skarbnika Gminy Mosina, zmieniano Statut Gminy nadawano nazwy poszczególnym ulicom oraz przyjęto Regulamin zdalnych posiedzeń Rady Miejskiej.


Spora część uchwał odnosiła się również do obszaru związanego z transportem i komunikacją. Uchwały poruszały kwestie takie jak lokalizacja nowych przystanków komunikacyjnych czy cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Miejskiej