budżet obywatelski i fundusz sołecki


budżet obywatelskiwielkość budżetu obywatelskiego w 2020 r.:

300 000wydatki zrealizowane w ramach budżetu
obywatelskiego
w 2020 r.:

235 8479

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

9

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

2

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


3 563

Liczba głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

3 417

Liczba głosów ważnych oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

146

Liczba nieważnych kart złożonych w ramach budżetu obywatelskiego


Zadania poddane pod głosowanie w ramach BOGM w 2020 r.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina w 2020 r. największą liczbę głosów oddano na zadanie „Budowa lamp solarnych w Czapurach”, które zakładało budowę 22 szt. lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej, Żurawinowej, Gruszkowej, Wiśniowej. Obejmowało zabudowę nowoczesnych latarni oświetleniowych LED 30 W wraz z panelami solarnymi oraz turbinami wiatrowymi. Szacunkowy koszt wykonania inwestycji to 274.000 zł. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 221.031 zł.

Drugie zadanie, które zrealizowane w 2020 roku przypadło projektowi pn. „Montaż dwóch progów zwalniających prędkość na ulicy Krosińskiej”. Zadanie polegało na zamontowaniu dwóch wyspowych progów ograniczających prędkość na ulicy Krosińskiej. Szacunkowy koszt wykonania inwestycji to 20.000 zł. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 14.816 zł.fundusz sołeckiWydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2020 r.

561 441

+2,03%

do roku 2019Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rok 2020 przyniósł bardzo ograniczone możliwości jeżeli chodzi o realizację funduszu sołeckiego. Część zaplanowanych przedsięwzięć nie mogła zostać zrealizowana ze względu na obowiązujące obostrzenia, przez co środki zostały przesunięte w sposób umożliwiający wykorzystanie ich w innej formie. Dzięki temu świetlice zostały wyposażone np. w różnorodny sprzęt, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców Gminy podczas przyszłych spotkań, zajęć i warsztatów. Mimo wielu przeciwności spowodowanych pandemią COVID-19, fundusz sołecki w Gminie Mosina udało się zrealizować na poziomie wyższym o 2,03% w stosunku do roku poprzedniego.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2020 r.


Wybrane zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. oraz zgłoszone przez mieszkańców:

 • ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w Mieczewie - 23.782,05 zł;

 • zakup przyczepy dla OSP w Mosinie - 25.000 zł;

 • zakup traktorków z wyposażeniem do koszenia trawy - 22.999,01 zł;

 • projekty i budowa oświetlenia drogowego - 74.485,32 zł:

   • projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieczewie, ul. Kalinowa w Radzewicach,

   • budowa oświetlenia ul. Miętowa w Sowinkach, Drużyna, ul. Wierzbowa;

   • budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Radzewicach,

   • budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem - ETAP II;

   • zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej - ETAP III;

 • projekty i budowa obiektów małej architektury - 136.603,12 zł:

   • projekt wiaty na placu zabaw Dymaczewo Stare wraz z montażem;

   • projekt ze zgłoszeniem do Starostwa doposażenie placu zabaw Czapury;

   • projekt i wycinka drzew na placu zabaw w Drużynie;

   • częściowa budowa placu zabaw działka nr 267 Czapury;

   • wykonanie małej architektury Żabinko;

   • miejsce integracyjno-wypoczynkowe os. nr 3 w Mosinie - wyznaczenie punktów granicznych.

 • modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - 245.840,86 zł:

   • modernizacja świetlicy w Daszewicach w zakresie adaptacji pomieszczenia na łazienki;

   • przebudowa świetlicy w Krajkowie w zakresie przebudowy poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istn. konstrukcji;

   • modernizacja świetlicy w Krosinku w zakresie opracowania projektu zagospodarowania pomieszczenia piwnic, wykucia i wyprawienie otworów okiennych oraz montażu okien i rolet zewnętrznych;

   • wykonanie ogrodzenia przy Świetlicy Borkowice;

   • zagospodarowanie terenu przy Świetlicy w Krosinku w zakresie dostawy i montażu wiaty piknikowej i śmietnikowej na fundamencie;

   • wykonanie ścieżki przy Świetlicy w Krośnie;

 • wykonanie piłkochwytów na boisku trawiastym w Babkach - 61.647,60 zł;

 • doposażenie boiska sołectwa Dymaczewo Nowe - 11.384,00 zł

 • zadaszenie siłowni zewnętrznej w Wiórku - 24.981,00 zł.